K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby

Magistrát města..............................

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y)

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení, datum narození) ........................................................

trvale bytem …………………..………………………………………………………………...

žádám o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob (jméno, příjmení, datum narození):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
na adrese ........................................ ………………………………, ulice ……………………
č. popisné (č. evidenční) ……………………………………., číslo bytu ……..…………....….

K žádosti o zrušení trvalého pobytu výše uvedených osob mne vedou tyto důvody

Adresa, na které se výše uvedená/é osoba/y nyní zdržuje/í

Pro prokázání výše uvedeného předkládám:

Navrhuji tyto svědky, kteří mohou dosvědčit mnou uváděné skutečnosti:

Moje adresa pro doručování písemností (není třeba uvádět, pokud je tato totožná s adresou trvalého pobytu):

V .............................., dne ………...........

…………………………….
podpis

Ochrana osobních údajů.