K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR - pro nezletilé a nesvéprávné občany

Městský úřad.................

Č. j. :

Žádost

o vydání osvědčení o státním občanství České republiky

Jméno a příjmení ……………………………………………roz………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………….

Žádám o vydání osvědčení o státním občanství ČR na mého syna – dceru

Jméno a příjmení……………………………………………………………….

Datum a místo narození…………………………………………………………

Rodné číslo……………………………….

Trvalé bydliště…………………………………………………………………

Účel vydání osvědčení ……………………………………………………….

Současně činím toto PROHLÁŠENÍ za shora uvedeného nezletilého

A) Prohlašuji, že shora uvedený/á nezletilý/á nenabyl/a státní občanství Slovenské republiky volbou ani udělením. (nevztahuje se na volbu státního občanství SR v roce 1993 a na udělení státního občanství SR po 2.9.1999)
B) Prohlašuji, že po 01.01.1993 nenabyl/a na žádost cizí státní občanství
C) Prohlašuji, že nenabyl/a státní občanství USA naturalizací
D) Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nepozbyl/a státní občanství ČR

Datum ………………………………………

Podpis zákonného zástupce

Průkaz totožnosti: ……………………….

Č…………………………vydán dne…………………….

kde ………………………………kým………………….

Pravost podpisu a totožnost osoby ověřuje:

Osvědčení je požadováno zaslat na adresu:


Přiložené doklady: (fotokopie - vyplní úřad)

Rodný list…………………………………………

Oddací list……………………………………………

Jiné doklady…………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………………

Správní poplatek přiložen:

ano – ve výši

ne

Ochrana osobních údajů.