K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce

 

 

 

Věřitel

 

jméno …………………, r.č. ............................bytem ........................

 

 

Dlužník

 

jméno …………………, r.č. ............................bytem ........................

 

 

 

 

 

Čl. 1

Předmět smlouvy

 

Věřitel půjčuje dlužníkovi peněžní prostředky ve výši ……… Kč. Věřitel předal tyto peněžní prostředky dlužníkovi v hotovosti při podpisu smlouvy, což dlužník svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje.

 

 

Čl. 2

Splatnost

 

Dlužník se zavazuje peněžní prostředky věřiteli vrátit, a to nejpozději do ………… Dlužník se dále zavazuje zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši ……… Úroky jsou splatné společně s jistinou. V případě částečného plnění se každé plnění započítává nejprve na jistinu, až poté na úroky.

 

 

Čl. 3

Závěrečná ujednání

 

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.

Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

 

 

V ………… dne …………..

 

 

Podpisy:      ………………………       ………………………

 

                                       (věřitel)            (dlužník)

Ochrana osobních údajů.