K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Žaloba na určení existence závazku

Žaloba na určení existence závazku

 

Soudu v .......................

 

Žalobce: .......................................

           

Žalovaný: ................................

 

           

Dvojmo

 

o určení existence závazkového vztahu

 

I.

Dne ................... žalobce vyhotovil písemný návrh kupní smlouvy, jímž žalovanému navrhl, aby jako prodávající s žalobcem jako kupujícícím uzavřel smlouvu, jejímž předmětem měla být dodávka výrobků specifikovaných v návrhu druhem, množstvím a jakostí, v navržené lhůtě pro dodání, za navrženou cenu, specifikovanou pro jednotlivý kus.

Důkaz:  návrh smlouvy ze dne ......................

 

 

II.

Návrh smlouvy jsme žalovanému zaslali doporučeně poštou dne ...................... Ve lhůtě pro potvrzení návrhu, kterou jsme v návrhu uvedli do ................., jsme obdrželi dopis žalovaného z 5..................., označený jako „potvrzení smlouvy“. V tomto dopise žalovaný projevil souhlas s navrženým předmětem i časem dodání, avšak oproti našemu požadavku, aby cena jednoho kusu činila Kč ................, uvedl, že dodávku uskuteční za cenu jednoho kusu Kč .............

Důkaz:  dopis žalovaného ze dne ....................

 

 

III.

Na zmíněný dopis jsme nereagovali. Dne .................. jsme obdrželi výzvu žalovaného z ..........., v níž nás žádal o upřesnění některých podrobností ohledně místa dodání zboží, vzhledem k tomu, že se již blíží konec lhůty uvedený jako lhůta dodání v našem návrhu smlouvy. Reakcí na tuto výzvu byl náš dopis z ...................... V něm jsme odmítli požadované údaje sdělit s tím, že podle našeho názoru je požadavek žalovaného bezpředmětný, když kupní smlouva nebyla uzavřena.

Důkaz:  výzva ze dne ........................

dopis žalobce ze dne ........................

 

 

IV.

V dopise ze dne ...................... pak žalovaný zaujal názor, že k uzavření kupní smlouvy došlo, a sice ve znění našeho návrhu smlouvy, který byl změněn ohledně kupní ceny ve smyslu jeho protinávrhu ze dne .......................

Důkaz:  dopis žalovaného ze dne ........................

 

 

V.

Vzhledem k tomu, že je třeba před uplynutím navržené doby dodání (................) napevno postavit, zda smlouva platně vznikla, resp. zda závazek byl platně založen, navrhujeme vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Určuje se, že kupní smlouva mezi žalobcem a žalovaným podle návrhu žalobce ze dne .................. nebyla platně uzavřena.

 

Závazkový vztah ve smyslu uvedeného návrhu nevznikl.

 

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

Příloha: dle textu

 

 

V ......................dne .......................

Ochrana osobních údajů.