K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Dohoda o započtení pohledávek

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

 

 

Společnost A:

 

a

 

Společnost B:

 

(společně dále také „smluvní strany“)

 

uzavřeli dnešního dne tuto

 

dohodu o započtení pohledávek

 

uzavřenou dle § 364 a násl. zákona č. 513/1964 Sb. v platném znění, obchodní zákoník.

 

 

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1. A má vůči B pohledávku z titulu kupní smlouvy ze dne ........ ve výši ................Kč

2. B má vůči A promlčenou pohledávku z titulu neuhrazené smluvní pokuty ve výši ............ Kč, které byla mezi smluvními sjednána dne ...................

 

2.

PŘEDMĚT SMOUVY

 

Smluvní strany se dohodly, že započítávají své vzájemné pohledávky uvedené v článku 1 této smlouvy.

 

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 513/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V ........................                                                                 V ................................

 

Za společnost A                                                                       Za společnost B

Ochrana osobních údajů.