K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Žaloba o zaplacení úroku z prodlení

Žaloba o zaplacení úroku z prodlení

 

Soudu v ............................

 

 

 

Žalobce:           ...................................

 

 

Žalovaný:...................................

 

 

Dvojmo

 

o zaplacení Kč .........................

 

I.

Podle kupní smlouvy, kterou žalobce a žalovaný spolu uzavřeli v souladu s ust. § 409 a násl. obch. zákoníku, nám měl žalovaný jakožto kupující zaplatit kupní cenu dohodnutého plnění do ....................... Současně bylo ve smlouvě dohodnuto, že sazba úroků z prodlení činí denně ................ % z dlužné částky.

Důkaz:  smlouvou ze dne .....................

 

 

II.

Kupní cena nebyla žalovaným včas zaplacena, jeho prodlení dosud trvá. Proto jsme vystavili vyúčtování úroků z prodlení, na něž nám ke dni .........................4 vzniklo právo a vyzvali jsme žalovaného k zaplacení vyúčtované částky Kč .................. do ...........................

Důkaz:  vyúčtování úroků z prodlení za období od ........................ do ............................

 

 

III.

Úroky z prodlení však žalovaný dosud nezaplatil, částka úroků se dále zvyšuje. Protože nemůžeme dosáhnout zaplacení jinak, rozhodli jsme se přistoupit k vymáhání dosud vyúčtovaných úroků soudní cestou; úroky za další období budeme účtovat a vymáhat samostatně.

 

 

IV.

Z uvedených důvodů navrhujeme vydání tohoto

 

rozsudku:

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku Kč ......................... a nahradit náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

V ................... dne ......................

 

 

Podpis

Ochrana osobních údajů.