K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

Čestné prohlášení jednatele o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti

 

 

Čestné prohlášení jednatele společnosti

s ručením omezeným ………………… o splnění podmínek

pro výkon funkce jednatele společnosti 

 

 

Já, níže podepsaný ……………., r.č. ……………., bytem …………………., jednatel společnosti ………………, s. r. o., sídlem ………………….,

 

prohlašuji,

 

že splňuji v souladu s ust. § 135 odst. 2 a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění podmínky pro výkon funkce jednatele společnosti, a to všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy zejména jsem osobou bezúhonnou a nemám vůči územním finančním orgánům státu žádné daňové nedoplatky, není u mě dána žádná překážka provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění, kdy na můj majetek nebyl prohlášen ani ukončen konkurs, rovněž nedošlo k nucenému vyrovnání, a to ani opětovnému a nebylo navrženo prohlášení konkursu, který však by byl zamítnut pro nedostatek majetku postačující alespoň k úhradě nákladů řízení.

 

Dále prohlašuji, že u mě nenastala překážka dle § 31a odst. 1 obchodního zákoníku, když jsem nevykonával funkci statutárního orgánu, či člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu v právnické osobě, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs.

 

Své shora uvedené prohlášení prokazuji výpisem z trestního rejstříku.

 

V …...................…. dne ………………

 

Úředně ověřený podpis:

 

......................................................

                                                                                                                                                                               

 

           

Příloha: - výpis z trestního rejstříku,

                        - potvrzení finančního úřadu

Ochrana osobních údajů.