K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Faktura ve formátu pro Excel

Vzor faktury ke stažení

Fakturou je myšlen doklad, používaný v obchodním styku - jedná se o účet za dodané zboží nebo za poskytnutou službu. Pojem faktura vychází z latinského slova facere, což v překladu znamená dělat nebo udělat. Faktura je zřejmě nejpoužívanějším obchodním dokladem vůbec. Na faktuře je běžně uváděno, za jaké zboží nebo službu je vystavena, jakým způsobem má být uhrazena a také byste neměli zapomenout na datum splatnosti faktury. Jako zajímavost lze uvést, že pojem faktura, není v žádném zákoně přesně určen, přesto se s fakturou setkáváme téměř denně.

Náležitosti faktury podle obchodního zákoníku

Každý podnikatel je povinen na všech fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni.

Podle zákona o účetnictví musí faktura obsahovat:

a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Faktura (Excel)

Námi nabízenou fakturu si můžete stáhnout ve formátu .xls, určeném pro tabulkový editor Excel, takže si ji snadno upravíte na svém domácím počítači. Faktura ke stažení zde (.xls - Excel)

Ochrana osobních údajů.