K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Dřeviny - žádost o povolení kácení

ŽÁDOST

 

O POVOLENÍ POKÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

( § 8,9 zákona č. 114/1992 Sb., § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb.)

 

1. Žadatel :

(jen vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku)

jméno a příjmení - název _______________________________________

adresa bydliště - sídla _______________________________________

IČO (+tel.) _______________________________________

 

 

2. Údaje o místě kácení podle evidence nemovitostí:

katastr. území č. pozemku kultura výměra

 

 

 

3. Popis dřevin, které mají být káceny:

Stromy:

Druh dřevin: počet: obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí:

 

 

 

Keře:

Druh: velikost plochy ke kácení:

 

 

4. Důvod kácení:

 

 

 

 

5. Navržená náhradní výsadba:

 

 

6. Vyjádření případných spoluvlastníků pozemku uvedených v dokladu o vlastnictví:

 

 

__________________________

podpisy žadatelů

 

 

 

 

 

Přílohy:

 

* Výpis z katastru nemovitostí ( originály nebo ověřené kopie listů vlastnictví zhotovených katestrálním úřadem ne starší 6-ti měsíců )

s vyznačením vlastnických popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům

 

* Snímek pozemkové mapy vyhotovený katastrálním úřadem

 

* Situační nákres umístění dřevin včetně okótování jejich vzdáleností od okolních objektů a hranic pozemků

Ochrana osobních údajů.