K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Žádost o prominutí poplatku

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

 

(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky ...................)

 

A. ŽADATEL

Jméno a příjmení:............................................................ Datum narození: ............................................................

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................

Telefon:............................................................ E-mail: ............................................................

 

 

B. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ - SNÍŽENÍ* výše uvedeného poplatku za období od ........................ do ............................_

z důvodu:

a) dlouhodobého pobytu v zahraničí,

b) platby poplatku mimo obec ..................,

c) jiného ............................................................,

 

ve výši: ............................................................ Kč.

 

C. PŘILOŽENÉ DOKLADY:

a) pobyt v zahraničí + platby soc. nebo zdrav. pojištění + oddací list + povolení k pobytu + potvrzení o zaměstnání,

b) platby poplatku mimo obec ........... + doklad o zaplacení poplatku jiné obci znějící na jméno žadatele + potvrzení obce,

c) jiný ....................................................................................................................................................................................

 

 

D. ŽÁDÁM O PROMINUTÍ MÍSTNÍHO POPLATKU ZA TYTO NEZLETILÉ OSOBY:

 

Jméno a příjmení Datum narození

 

 

E. PŘÍPADNÝ PŘEPLATEK VE VÝŠI ............................................................ KČ, PROSÍM, ZAŠLETE

- složenkou na adresu ....................................................................................................................................................................................

- na účet č. ............................................................/.......................

 

 

POZNÁMKY:

 

 

 

 

 

 

V ............................................................ dne: ............................................................ Podpis žadatele: ............................................................

Ochrana osobních údajů.