K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Odvolání proti platebnímu výměru na místní poplatek

ODVOLÁNÍ PROTI PLATEBNÍMU VÝMĚRU NA MÍSTNÍ POPLATEK

 

 

(dle ust. § 48 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění)

 

Odvolatel:

Jméno…..., datum nar. ………. (příp. rodné číslo), adresa trvalého bydliště………..., příp. adresa pro doručování (není-li totožná s adresou bydliště): ………, příp. zastoupení………..

 

Správce poplatku:

Obecní úřad ….. , adresa úřadu ……………. (dle záhlaví platebního výměru)

 

 

Věc: Odvolání proti platebnímu výměru č. ……

č.j………, ze dne ...... 200., v částce …..,- Kč

 

na místní poplatek příp. zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200.. (alternativně: jiný místní poplatek)

 

V zákonem stanovené lhůtě podávám tímto odvolání proti platebnímu výměru č. .…/200…, pod č.j. …… ze dne ...... 200… , kterým byl vyměřen místní poplatek ve výši ……,- Kč, kterým bylo vyměřeno zvýšení místního poplatku ve výši …....,- Kč za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za poplatkové období kalendářního roku 200…, a to z následujících důvodů:

 

 

zdůvodnit odvolatelem podávané odvolání proti vyměření místního poplatku příp. jeho zvýšení

……………………………………………………………….

 

Napadený platební výměr spatřuji nesprávným nebo nezákonným pro: (povinná náležitost odvolání)

 

- rozpor s právními předpisy spočívající v porušení ust. § … zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, či ust. § …. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, příp. článku …… obecně závazné vyhlášky obce či dalších právních norem, z důvodu…………… vypsat

nebo

- jeho rozpor se skutkovým stavem, z důvodu………………….. vypsat důvody

nebo

- z jiných důvodů osvědčujících nesprávnost nebo nezákonnost rozhodnutí, a to……… vypsat

 

Ke svému tvrzení připojuji tyto navrhované důkazní prostředky (není – li odvoláním namítána toliko nezákonnost rozhodnutí, tj. jen rozpor s právními předpisy) :

uvést návrh důkazních prostředků ke svým tvrzením uvedeným v odvolání

………………………………………………………………

 

 

Odvolacímu orgánu navrhuji: (povinná náležitost odvolání)

- aby byl napadený platební výměr zrušen

nebo

- aby byl napadený platební výměr změněn, a to takto ……..…. návrh změny (např. snížení vyměřeného místního poplatku z výše uvedených důvodů nebo snížení vyměřeného zvýšení)

 

 

V …… dne ……... 200…

 

 

vlastnoruční podpis

 

 

..……………………... jméno a příjmení odvolatele

Ochrana osobních údajů.