K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o postoupení oznámení 2

Usnesení o postoupení oznámení

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

 

Krajský úřad ................... kraje, odbor ……….. rozhodl takto:

 

Podle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se podání pana/paní ………………… (společnosti ………………) ve věci ………………………….. postupuje ………. úřadu …………….. jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.

 

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je zapotřebí uvést důvod, proč není správní orgán, který věc postupuje, věcně nebo místně příslušný k obdrženému podání.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

 

V ............................... dne ……………………….

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

_______________________________________________________

-           toto usnesení se pouze poznamenává do spisu

-           účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí

-           oznamuje se všem správním orgánům, kterých se dotýká

-           o usnesení se uvědomuje ten, kdo podání učinil (podatel)

Ochrana osobních údajů.