K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka

Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad ……………. rozhodl takto:

 

Podle § 16 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),  se ustanovuje ……………., nar. ………., bytem ……………………. - neslyšící osobě/neslyšící osobě, která neovládá znakovou řeč/hluchoslepé osobě pro řízení v přestupkové věci …………………………tlumočníkem/prostředníkem ………………, nar. …………, bytem ………………………..

 

Odůvodnění:

 

            ……………….. je neslyšící osobou/neslyšící osobou, která neovládá znakovou řeč/hluchoslepou osobou. Proto mu byl ustanoven tlumočník/prostředník.

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                      

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

                                                                                

- toto usnesení se oznamuje pouze osobám, jichž se dotýká

Ochrana osobních údajů.