K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti

Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Krajský úřad ..................... kraje, odbor ……….. jako příslušný nadřízený správní orgán dle ustanovení § …… zákona č. ………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 80 odst. 3 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad .................................... kraje, odbor …………..

 

nevyhovuje

 

žádosti účastníka řízení pana/paní ………………, nar. …………….., trvale bytem ……………. ze dne ………………… o uplatnění opatření proti nečinnosti spočívající v ……………………………

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné řádně uvést, z jakého důvodu krajský úřad nevyhověl žádosti účastníka řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti. )

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení se podle § 80 odst. 6 správního řádu nelze odvolat.

 

V ........................................ dne ……………………….

 

 

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

 

-           toto usnesení se oznamuje pouze účastníkovi řízení, který žádá o uplatnění opatření proti nečinnosti

 

Ochrana osobních údajů.