K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení

Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

_____________________________________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                                                                       (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

 

Městský úřad .........................., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

 

 

Podle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se provádí oprava vyjádření / osvědčení / sdělení správního orgán ze dne ……………, č.j. …………….., ve věci …………….., a to tak, že ………………………………………..

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení je nezbytné uvést, z jakého důvodu se provádí oprava vyjádření nebo osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je nezbytné řádně konkretizovat. Dále je nezbytné uvést, že se jedná o vadu, kterou lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob.

Ve výroku se uvede také, jakým způsobem se oprava provádí, tj. vypouští se část…, mění, doplňuje, nahrazuje… apod.)

 

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto usnesení podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.

 

 

V ........................... dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

(otisk úředního razítka)

 

-           toto usnesení se poznamená pouze do spisu

-           účastníci se něm vhodným způsobem vyrozumí

Ochrana osobních údajů.