K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

Obec………………

 

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,

o stanovení veřejně přístupných míst, na  kterých je  provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

 

Zastupitelstvo obce ………  se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.,  a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Určení míst

 

Výherní hrací přístroje je zakázáno provozovat na  těchto veřejně přístupných  místech:

a)         …(např. v restauracích, hernách, barech na náměstí ….)…,

b)         …(např. v restauracích, hernách, barech v ulicích ….)…,

c)         ………………..

 

Čl. 2

Ustanovení přechodné

 

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech uvedených v čl. 1 nejdéle do doby stanovené  vydaným povolením.1)

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……..

 

            Podpis                                     Podpis

…………………… …………………………

            Jméno Příjmení                Jméno Příjmení

místostarosta                        starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

_______________________________

1) § 18 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb.

Ochrana osobních údajů.