K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Hlášení o zaměstnání invalidního důchodce

Důchodová kalkulačka

Okresní (Pražská)

správa sociálního

zabezpečení

 

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodné číslo

 

 

H L Á Š E N Í O Z A M Ě S T N Á N Í POŽIVATELE PLNÉHO INVALIDNÍHO

DŮCHODU, ČÁSTEČNÉHO INVALIDNÍHO DŮCHODU

 

Oznamujeme, že poživatel(ka) plného - částečného invalidního důchodu, pan(í) . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . datum narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresa trvalého pobytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

je zaměstnán(a) v naší organizaci od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na dobu neurčitou, určitou do . .. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Druh zaměstnání včetně stručného popisu vykonávané činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Pracovní úvazek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

V organizaci pro pracovníka vytvořeny mimořádné pracovní podmínky spočívající v . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *)

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum a podpis důchodce Datum, podpis a razítko

zaměstnavatele

 

 

 

*) Vyplňujte se pouze u poživatele plného invalidního důchodu.

 

*) Nehodící se škrtněte

 

Tiskopis ČSSZ č. 89 121 0 II/2004

 

 

P o u č e n í

 

 

Tento tiskopis se použije pouze k hlášení o zaměstnání

- poživatele plného invalidního důchodu

- poživatele částečného invalidního důchodu

v případech, kdy plátcem důchodu je Česká správa sociálního zabezpečení

 

Povinnost ohlásit vstup poživatele plného nebo částečného invalidního důchodu do zaměstnání je organizaci uložena ust. § 41 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění.

 

Hlášení se podává OSSZ (PSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu poživatele důchodu do 8 dnů od vstupu do zaměstnání.

Hlášení o zaměstnání invalidního důchodce (.doc)

Ochrana osobních údajů.