K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu

Důchodová kalkulačka

Česká správa sociálního zabezpečení

225 08 Praha 5, Křížová 25

Rodné číslo

 

 

Hlášení o zaměstnání poživatele

starobního důchodu

 

 

Oznamujeme, že poživatel(ka) starobního důchodu pan (paní) ……………………………………………………

 

……………………………………… datum narození …………………………………………………………….

 

adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………….

 

Následující body 1 - 2 se vyplňují způsobem a v rozsahu uvedeném v poučení.

 

 

1. Je zaměstnán(a) v  naší organizaci od …..…………………………. v pracovněprávním vztahu sjednaném

na dobu určitou delší jednoho roku - na dobu neurčitou*).

2. Je zaměstnán (a) v  naší organizaci od ……..………………………….. Jmenovaný (á) dosud nedosáhl/a

důchodového věku a pobírá starobní důchod podle § 30 (31) zákona č. 155/1995 Sb., jehož výplata při výkonu

výdělečné činnosti do dosažení důchodového věku nenáleží (§ 37 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb.).

 

 

……………………………………… …………………………………………

Datum a podpis důchodce Datum, podpis a razítko

zaměstnavatele

 

 

 

 

Poučení

 

Tento tiskopis se použije k hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu v případech, kdy tento poživatel nesplňuje podmínky pro výplatu starobního důchodu.

 

Bod 1 je určen pouze pro hlášení nástupu do zaměstnání sjednaného na dobu určitou delší jednoho roku, nebo na dobu neurčitou, vykonávaného v  pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti.

 

 

Bod 2 je určen pro hlášení o nástupu do zaměstnání poživatelů starobních důchodů dle §§ 30 a 31, kteří dosud nedosáhli důchodového věku.

 

 

 

*) Nehodící se škrtněte

 

 

 

Tiskopis ČSSZ č. 89 127 4 II/2004

 

 

 

Upozornění:

 

 

Hlášení se provádí na tomto tiskopise jen, jde-li o důchodce, jemuž důchod vyplácí ČSSZ. Zaměstnavatel odesílá hlášení přímo ČSSZ v Praze 5, Křížová 25, PSČ 225 08.

 

 

Hlášení musí být podepsáno odpovědným pracovníkem organizace.

 

Hlášení předložte též k podpisu důchodci.

 

Úplným a ve lhůtě odeslaným hlášením organizace je splněna i ohlašovací povinnosti důchodce (pokud obsahuje jeho podpis).

Zaviní-li organizace nesprávným hlášením nebo jeho opomenutím, že dávka byla poskytnuta neprávem nebo ve vyšší míře než náležela, je povinna nahradit neprávem vyplacené částky.

 

 

 

Základní informace o právních předpisech týkajících se nároku na výplatu starobního důchodu a plnění ohlašovací povinnosti.

 

 

Podle § 37 zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění

 

1.      Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 zdp, náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu, jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, lze-li jej podle zvláštních právních předpisů na tuto dobu sjednat.

 

2.      Výplata starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 30 nebo 31, nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání; ode dne dosažení důchodového věku se posuzují podmínky pro výplatu starobního důchodu obdobně podle odstavce 1.

 

 

 

Podle § 41 odst. 1 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění

organizace povinnost ohlásit, vstoupí-li k ní do zaměstnání poživatel starobního důchodu, který nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu při výkonu výdělečné činnosti, a to do 8 dnů od vstupu do zaměstnání.

Hlášení o zaměstnání poživatele starobního důchodu (.doc)

Ochrana osobních údajů.