K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Žádost o přiznání náhrady nákladů poškozeného


ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ POŠKOZENÉHO

Podle § 154 a § 155 odstavce 1 trestního řádu

 

 

V ................., dne …………………

 

Okresní soud .................

adresa

 

 

Spisová zn. .................

 

 

Věc:               žádost o úhradu nákladů ve výši …………….. Kč vzniklých při trestním řízení Spisová zn. .................

 

 

Poškozený:            ................., nar. ................., trvale bytem ......................,

 

Odsouzený:            ................., nar. ................., trvale bytem ......................,

 

 

Rozsudkem z …………….. byl v trestní věci vedené u Městského soudu ................. pod spisovou zn. ................. obžalovaný ................. uznán vinným trestným činem zpronevěry podle § 248 odstavce 2 trestního zákona. Rozsudek nabyl právní moci dne 9. září 2008.

 

Za spáchání uvedeného trestného činu byl odsouzenému uložen trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců a jeho výkon mu byl odložen na zkušební dobu v trvání 3 let. Současně s podmíněným trestem odnětí svobody byla odsouzenému uložena povinnost nahradit naší společnosti způsobenou škodu ve výši 200 000,- Kč. 

 

Ve výše uvedené trestní věci zastupoval naši společnost zmocněnec ………………………, jehož plná moc je součástí trestního spisu a který v uvedené trestní věci provedl následující úkony:

 

Datum

Úkon

Částka

7. ledna 2007

Převzetí právního zastoupení, porada se zastoupeným

2 875 Kč

1. března 2007

Účast na hlavním líčení

2 875 Kč

7. dubna. 2007

Účast na hlavním líčení

2 875 Kč

6. června 2007

Účast na hlavním líčení

2 875 Kč

15. září 2007

Účast na hlavním líčení

2 875 Kč

 

Paušál - 5 x 75 Kč

375 Kč

 

CELKEM

14 750 Kč

 

 

Při stanovení výše jednoho úkonu právní pomoci zmocněnec vycházel z ustanovení § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb. - předmět řízení 200 000,- Kč. Náklady zmocněnce jsme uhradili dne …………………, o čemž svědčí předložený doklad, který je součástí žádosti.

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhujeme v souladu s ustanovením § 154 trestního řádu, aby Městský soud ................. rozhodl tak, že odsouzený ................. je povinen nahradit poškozené společnosti …………………., náklady vzniklé přibráním zmocněnce při uplatňování nároků na náhradu škody v částce 14 750 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

 

 

……………………………..

 

 

Ochrana osobních údajů.