K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu

 

Dne .................................

 

pan ...............................

 

a paní ............................

 

            jejichž manželství bylo rozvedeno rozsudkem ...................................

 

            ze dne ............................ č.j. ...............................

 

            který nabyl právní moci dnem...................................,

 

tuto

 

dohodu o nájmu bytu:

 

I.

Právo společného nájmu účastníků této dohody k bytu o velikosti ................ s příslušenstvím v............................., který je ve vlastnictví ............................, zaniká dnem podpisu této dohody.

 

II.

Výlučnou uživatelkou uvedeného bytu se stává ..............................

 

III.

.......................... se zavazuje předmětný byt vyklidit a klíče od něho předat ................................... do 15 dnů ode dne, kdy mu bude zajištěno náhradní ubytování.

O zajištění bytové náhrady požádá u ............................. pan/í ....................................... do 3 dnů od podpisu této dohody.

 

IV.

Účastníci dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

V............................

 

 

................................               ...................................

Ochrana osobních údajů.