K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti

Vzory a formuláře ke stažení

vzory, formuláře, tiskopisy

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Abecední seznam všech vzorů naleznete zde.
Závěť (nepsaná vlastní rukou)
Závěť (více dědiců)
Závěť (více dědiců)
Závěť (vlastnoruční)
Záznam o nepracovním úrazu
Změna nařízení
Změna obecně závazné vyhlášky
Změna v registraci - odhlášení poplatníka
Změna v registraci - ohlášení narození
Změna v registraci - ohlášení úmrtí
Změna v registraci - přihlášení poplatníka
Změna způsobu platby a bydliště
Změna žalobního návrhu
Zpětvzetí odvolání
Zpětvzetí žaloby
Zrušení nařízení
Zrušení obecně závazné vyhlášky
Žádost na osvobození od soudních poplatků
Žádost o osvobození od soudních poplatků
Žádost o porodné
Žádost o prominutí poplatku
Žádost o prominutí pořádkové pokuty
Žádost o příplatek k důchodu (PDO)
Žádost o přiznání náhrady nákladů poškozeného
Žádost o souhlas ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti nebo k povolení změny pobytu
Žádost o stavební povolení
Žádost o umístění do Domova důchodců
Žádost o ustanovení zástupce
Žádost o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.
Žádost o vrácení přeplatku
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR - pro nezletilé a nesvéprávné občany
Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu
Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky)
Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty
Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby
Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet. Hlášení změn u výplat důchodů poukazovaných na účet
Žádost o zvláštní příspěvek k důchodu (ZPD)
Žádost obviněného o ustanovení jiného obhájce
Žádost příspěvek na péči
Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla
Žaloba na obnovu řízení
Žaloba na ochranu obchodní firmy
Žaloba na ochranu obchodní firmy 2
Žaloba na ochranu osobnosti
Žaloba na plnění závazku z kupní smlouvy
Žaloba na určení existence závazku
Žaloba na uzavření povinnosti uzavřít smlouvu
Žaloba na zaplacení nálezného
Žaloba o odstranění vad dodáním chybějícího zboží
Žaloba o vrácení půjčených peněz
Žaloba o vrácení vypůjčené věci
Žaloba o zaplacení smluvní pokuty
Žaloba o zaplacení úroku z prodlení
Žaloba pro zmatečnost
Žaloba s alternativním petitem
Žaloba s alternativním zmocněním
Žaloba s eventuálním petitem

Ochrana osobních údajů.