K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti

Vzory a formuláře ke stažení

vzory, formuláře, tiskopisy

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Abecední seznam všech vzorů naleznete zde.
Obecně závazná vyhláška
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (2)
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška o podmínkách k výkonu práce řidiče taxislužby
Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení
Obecně závazná vyhláška o poskytování bytových náhrad
Obecně závazná vyhláška o provozním řádu stanoviště taxislužby
Obecně závazná vyhláška o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno
Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
Obecně závazná vyhláška o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
Obecně závazná vyhláška o užívání plakátovacích ploch v majetku obce
Obecně závazná vyhláška o zrušení obecní policie
Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie
Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
Obecně závazná vyhláška, o osvobození a částečném osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška, o osvobození nemovitostí postižených živelní pohromou od daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků
Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb
Obecně závazná vyhláška, o stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě
Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu
Obecně závazná vyhláška, o zákazu promítání světelných reklam a efektů na oblohu a zákazu používání laserové techniky při kulturních akcích
Obecně závazná vyhláška, o způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod
Obecně závazné vyhláška o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje
Obecný vzor rozhodnutí o odvolání
Obecný vzor rozhodnutí v 1. stupni
Odhláška - z rejstříku organizací zúčtovatelů pojistného a dávek NP - z rejstříku MO
Odhláška z nemocenského pojištění
Odpor obviněného proti trestnímu příkazu
Odpor proti platebnímu rozkazu
Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)
Odvolání plné moci
Odvolání plné moci
Odvolání proti platebnímu výměru na místní poplatek
Odvolání proti rozsudku
Odvolání proti rozsudku pro uznání
Odvolání proti rozsudku pro zmeškání
Odvolání proti usnesení o příklepu
Odvolání závěti
Ohlášení odstranění
Ohlášení stavby
Oznámení o převodu členství v družstvu včetně souhlasu nabyvatelů
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
Oznámení o užívání stavby
Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti
Oznámení obžalovaného o zvolení obhájce pro trestní řízení
Oznámení osoby samostatně výdělečně činné, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Oznámení vedlejšího účastníka o vstupu do řízení
Oznámení zástupce o vypovězení plné moci
Oznámení změny v užívání stavby

Ochrana osobních údajů.