K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti

Vzory a formuláře ke stažení

vzory, formuláře, tiskopisy

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Abecední seznam všech vzorů naleznete zde.
Udělení plné moci k určitému úkonu
Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady věci
Uplatnění práva na přiměřenou slevu z nájemného
Uplatnění práva na slevu z ceny věci
Usnesení - opatrovník - zahájení řízení z moci úřední
Usnesení o dalším postoupení / vrácení oznámení o přestupku
Usnesení o dožádání
Usnesení o exekuční výzvě
Usnesení o exekučním příkazu
Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka
Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu
Usnesení o odložení či přerušení exekuce
Usnesení o odložení věci
Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu
Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení
Usnesení o opravě zřejmých nesprávností
Usnesení o postoupení oznámení 1
Usnesení o postoupení oznámení 2
Usnesení o postoupení věci
Usnesení o pověření jiného správního orgánu
Usnesení o pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci
Usnesení o pozastavení vykonatelnosti nebo jiných právních účinků přezkoumávaného rozhodnutí
Usnesení o prodloužení lhůty k provedení úkonu
Usnesení o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o přestupku
Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje
Usnesení o prominutí zmeškání úkonu
Usnesení o provedení jiných oprav
Usnesení o předložení listiny (o uložení ediční povinnosti)
Usnesení o předložení věci / strpění ohledání věci na místě
Usnesení o přerušení jiného již zahájeného správního řízení v řízení o výběru žádosti
Usnesení o přerušení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti
Usnesení o přerušení řízení v řízení o rozhodnutí podmíněném závazným stanoviskem
Usnesení o převzetí věci
Usnesení o převzetí věci v důsledku nečinnosti správního orgánu
Usnesení o spojení různých řízení
Usnesení o stanovení lhůty, dokdy lze činit návrhy
Usnesení o tom, zdali je / není osoba účastníkem
Usnesení o určení lhůty k provedení úkonu
Usnesení o určení místní příslušnosti
Usnesení o určení nepodjaté úřední osoby
Usnesení o ustanovení opatrovníka
Usnesení o ustanovení společného zástupce
Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka
Usnesení o ustanovení znalce
Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku
Usnesení o vyloučení / nevyloučení úřední osoby
Usnesení o vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení
Usnesení o zahájení přezkumného řízení
Usnesení o zahájení přezkumného řízení opatření obecné povahy
Usnesení o zajištění důkazu
Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti
Usnesení o zániku funkce opatrovníka
Usnesení o zastavení exekuce
Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání
Usnesení o zastavení řízení - žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení
Usnesení o zastavení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti
Usnesení o zastavení řízení o žádosti
Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti
Usnesení o zastavení řízení z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy
Usnesení o zastavení řízení z moci úřední
Usnesení o zastavení řízení, je-li žádost zjevně právně nepřípustná
Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení
Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení - nebyl porušen právní předpis
Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení - uplynutí lhůty
Usnesení o zrušení funkce opatrovníka
Usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení pro rozpor s právními předpisy
Usnesení uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem
Uznání dluhu
Uznání dluhu
Uznání nároku

Ochrana osobních údajů.