K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Obecně závazná vyhláška

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. ..../200., o …………………….

Zastupitelstvo obce ............ se na svém zasedání dne .......... usnesením č. …usneslo vydat na základě § …. odst. …. zákona č. ……… Sb., o ….., a v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

(1) …………………………………..

a) ………,
b) ………,
c) ……….

(2) ……………………………………

Čl. 2

(1) ……..
(2) …….

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem .. ... .

Podpis                   Podpis

…………….              ………………
Jméno Příjmení              Jméno Příjmení
místostarosta                    starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Ochrana osobních údajů.