K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Potvrzení zaměstnavatele k žádosti o důchod

Důchodová kalkulačka

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění

 

 

V souvislosti s uplatněním žádosti pana/paní ………………………………., r. č. ..…………………………………… o přiznání …………………………………………. důchodu od …………………………………… potvrzujeme:

 

1.       Z příjmu žadatele/ky o dávku důchodového pojištění jsou - nejsou*) prováděny srážky na základě nařízeného soudního nebo správního výkonu rozhodnutí, konkursu nebo dohody o srážkách z příjmu uzavřené podle občanského zákoníku.

 

Rozhodnutí vydal ………………………………………………………..……………………………………. pod číslem jednacím ……………………….……………… .

 

Jedná se - nejedná se*) o přednostní pohledávku.

 

Jde-li o srážky na výživné, běžné výživné činní Kč ………………………………, dlužné výživné činí Kč ………………………… .

 

2. Výdělečná činnost výše jmenovaného/é trvá - skončí - skončila*) dne …………………………………….

Ode dne od něhož je požadována výplata starobního důchodu výše jmenovaný/á bude - nebude*) vykonávat výdělečnou činnost. Výdělečná činnost bude - nebude*) vykonávána v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti.

Pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti) je ode dne, od něhož je požadováno přiznání výplaty starobního důchodu, vykonáván ve vztahu sjednaném na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku, tj. sjednaném na dobu od ………….……….……………. do …………………...………………. .

 

Pracovněprávní vztah nelze podle zvláštních právních předpisů, tj. podle ………………………….. …………………………………………………………….…… na dobu určitou sjednat.

 

3. (je-li podávána žádost o plný (částečný) invalidní nebo starobní důchod, uvedou se údaje o datu vzniku dočasné pracovní neschopnosti a době pobírání nemocenského, a to počínaje údaji o nemocenském, vypláceném ke dni, od něhož je požadována výplata důchodu. (Nevyplňují organizace, které neprovádějí nemocenské pojištění svých zaměstnanců.)

 

Jednoroční podpůrčí doba skončí/la dne ………………………. nemocenské zastaveno od ……………………

Vznik dočasné pracovní neschopnosti ***) od: ……………………

Nemocenské vypláceno od: ……………………. do: .…………………

Vznik dočasné pracovní neschopnosti ***) od: ……………………

Nemocenské vypláceno od: ……………………. do: .…………………

 

4. (vyplňuje se jen je-li potvrzení vyhotovováno na základě písemně podané výzvy příslušnou OSSZ/PSSZ - pokud by zaměstnavatel potvrzení vyplňoval bez této výzvy, pouze na žádost zaměstnance, lze ELDP odeslat až v okamžiku, kdy je skutečnost, že žádost je sepsána, ověřena příslušnou OSSZ/PSSZ, nebo také v případech, kdy je ELDP odesílán ve lhůtě stanovené ust. § 38 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění - za uplynulý kalendářní rok)

 

Poslední ELDP za dobu od ……………………………. do ……………………………. připojen - odeslán*) elektronicky dne …………………………. .

 

V …………………………………. dne ………………………….

 

…………………………………………..……………………

Razítko organizace a podpis (tel. číslo)

 

Potvrzení OSSZ o sepsání žádosti o důchod**):

 

¨ žádáme zaslat - poštou ¨

- prostřednictvím zaměstnance ¨

¨ nežádáme.

 

Nepřichází-li u některého bodu vyplnění v úvahu, uvede se: „odpadá".

 

 

*) nehodící se škrtněte

**) označte křížkem

***) vyplňuje se v případě, že dočasná pracovní neschopnosti vznikla po 31. 12. 2007

Případné další pracovní neschopnosti (pobírání nemocenských dávek) se uvedou v příloze.

 

Potvrzení zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění ke stažení zde. (.doc)

Ochrana osobních údajů.